CONDIȚII DE UTILIZARE

Conform articolului 10 din Legea 34/2002, din 11 iulie, privind Serviciile Societății Informaționale și Comerțul electronic, vă informăm că acest site web este deținut de Grup Eina Digital S.L., cu CIF B17789215, societate înscrisă în Registrul Comerțului din Girona, Tomul 2077, Fila 178, Pagina GI-24761 Înscrierea 1 cu sediul social la adresa: c. Itàlia 48, Nau 3, C.P. 17600 Figueres (Girona), Spania.

Grup Eina Digital S.L. cedează distribuitorilor diferitele subdomenii ale www.campuseina.com pentru ca atelierele acestora să poată realiza acțiunea de formare. Distribuitorii, în calitate de Operatori de date, transmit datele personale de la atelierele lor către Grup Eina Digital S.L. care acționează în calitate de Persoană împuternicită de operator.

Dacă doriți să ne contactați, ne puteți trimite un email la următoarea adresă: gdpr@grupeina.com

Aplicabilitate

Prezentele condiții de utilizare reglementează accesul și utilizarea paginii web pe care Grup Eina Digital S.L. o pune la dispoziția utilizatorilor de Internet. Se consideră utilizator persoana care accesează, navighează, utilizează sau ia parte la activitățile și serviciile paginii web.

Accesul și navigarea utilizatorului pe site-ul web implică acceptarea tuturor Condițiilor de utilizare prezente. În cazul în care nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare, trebuie să renunțați la folosirea site-ului web.

Site-ul Web și produsele și serviciile oferite de Grup Eina Digital S.L. se adresează persoanelor majore, care au responsabilitatea juridică necesară pentru a se putea angaja la respectarea prezentelor Condiții de utilizare. Este posibil ca utilizarea anumitor servicii sau contractarea anumitor bunuri sau servicii să fie supusă unor condiții speciale complementare, care să necesite consimțământul expres și care vor prevala în orice caz față de prezentele condiții generale.

CERTIFICAT SSL (Secure Sockets Layer)

CERTIFICATUL SSL asigură autentificarea, confidențialitatea și securitatea informațiilor între Grup Eina Digital S.L. și utilizator.

Grup Eina Digital S.L. dispune de un certificat de securitate utilizat drept CERTIFICAT SSL pentru realizarea de conexiuni sigure.

În cadrul acestui proces se stabilesc diferiți parametri pentru realizarea unei conexiuni sigure, ce se stabilește prin utilizarea unor chei prestabilite, pe baza cărora se codifică și se decodifică toate datele transmise până la încheierea conexiunii.

Acces la pagina web

Accesul la pagina web de către utilizatori se face liber.

Cu toate acestea, accesul utilizatorilor la zona privată și la conținutul formativ necesită un nume de utilizator și o parolă care se generează odată ce utilizatorul a fost înregistrat pe platformă.

Înscrierea pe platformă se realizează de către Grup Eina Digital S.L. cu autorizarea prealabilă din partea distribuitorilor care acționează în calitate de Operatori de date și Grup Eina Digital S.L. în calitate de Persoană împuternicită de operator.

Nume de utilizator

Utilizatorul, odată conectat la acest site web, dispune de un profil pe Platformă care îi va permite participarea la activitățile de formare disponibile. Acesta va primi un email în care i se vor furniza cheia și instrucțiunile de acces la respectiva pagină web. De asemenea, pentru a accesa Platforma, utilizatorul va dispune de o zonă privată în care va putea să își modifice profilul, să selecteze limba dorită, iar din secțiunea „Preferințe” va putea să modifice parola, după cum crede de cuviință.

Utilizatorul are la dispoziție, de asemenea, o secțiune de „mesaje” pentru a o folosi drept canal de comunicare, secțiune din care poate interacționa și cere sfaturi instructorilor cu scopul de a soluționa neclaritățile.

Pe lângă acestea, pe acest site web utilizatorul poate accesa diferite instrumentepe care le oferă platforma cum ar fi: Testul de cunoștințe, calendarul de formare sau cererea de informații, printre altele.

De asemenea, utilizatorul acceptă că nu va putea:

 • Să utilizeze sau să promoveze utilizarea niciunui tip de înșelăciuni, de modificări, de slăbiciuni ale sistemului sau să interfereze prin alte modalități neautorizate cu acesta, sau să obțină un avantaj nemeritat prin utilizarea acestora.
 • Să încerce să întrerupă funcționarea corectă a acestui site web sau a oricărei alte infrastructuri gestionate de Grup Eina Digital S.L.
 • Să încerce să obțină accesul neautorizat la acest site web.
 • Să își asume identitatea altei persoane în utilizarea și accesarea acestui site web.
 • Să utilizeze acest site web în legătură cu violarea sau încercarea de violare a oricărei legi aplicabile.

Grup Eina Digital S.L. nu va fi responsabilă de conținuturile publicate în mod liber de către un utilizator.

Conținut și utilizare

Vizitarea site-ului web de către utilizator trebuie să se facă responsabil și în conformitate cu legislația în vigoare, cu buna credință, cu condițiile prezente și respectând drepturile de proprietate intelectuală și industrială deținute de Grup Eina Digital S.L. sau de orice altă persoană fizică sau juridică.

Utilizarea conținuturilor site-ului web în scopuri care sunt sau ar putea fi ilicite este complet interzisă, precum și realizarea oricărei acțiuni care cauzează sau poate cauza daune sau alterări de orice tip, fără acordul Grup Eina Digital S.L., site-ului web sau conținuturilor acestuia.

Titularul site-ului web nu se identifică cu opiniile publicate pe acesta de către colaboratorii săi. Compania își rezervă dreptul de a realiza, fără preaviz, modificările pe care le consideră oportune pe site-ul său web, putând schimba, șterge sau adăuga atât conținuturile și serviciile pe care le oferă prin intermediul acestuia cât și forma în care ele sunt prezentate sau localizate pe serverele sale.

Proprietate intelectuală și industrială

Drepturile de proprietate intelectuală asupra conținuturilor paginilor web aparțin Grup Eina Digital S.L. și, prin urmare, este strict interzisă reproducerea, distribuirea, comunicarea publică, transformarea acestora sau orice altă activitate care se poate realiza cu conținuturile paginii web, chiar dacă se citează sursele, cu excepția cazului în care se dispune de un acord prealabil, expres și scris din partea Grup Eina Digital S.L. Toate numele comerciale, mărcile sau semnele distinctive de orice tip care sunt conținute în paginile web ale companiei sunt proprietatea deținătorilor acesteia și sunt protejate prin lege.

Grup Eina Digital S.L. nu acordă nicio licență sau autorizație de utilizare de niciun fel asupra drepturilor sale de proprietate intelectuală și industrială sau asupra oricărei alte proprietăți sau drept legat de site-ul web și, în niciun caz, nu trebuie să se înțeleagă că accesul și navigarea utilizatorilor implică o renunțare, transmitere, licență sau cesiune nici totală, nici parțială a respectivelor drepturi de către Grup Eina Digital S.L.

Orice utilizare a acestor conținuturi fără autorizație prealabilă din partea Grup Eina Digital S.L. va fi considerată ca fiind o nerespectare gravă a drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială și va avea ca urmare responsabilitățile stabilite legal. Grup Eina Digital S.L. își rezervă dreptul de a întreprinde acțiunile judiciare și extrajudiciare corespunzătoare față de utilizator.

Modificări

Grup Eina Digital S.L. își rezervă dreptul de a realiza modificările pe care le consideră oportune, fără aviz prealabil, în conținutul platformei sale. Atât în ceea ce privește conținuturile platformei, cât și în ceea ce privește condițiile de utilizare a acesteia.

Responsabilitate și garanții

Site-ul web al Grup Eina Digital S.L. furnizează o gamă largă de informații, servicii și date. Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru utilizarea corectă a site-ului web. Această responsabilitate va fi extinsă pentru:

 • Veridicitatea și legalitatea informațiilor pe care le completează utilizatorul în formularele trimise de către Grup Eina Digital S.L. pentru accesul la anumite conținuturi sau servicii oferite de site-ul web.

Grup Eina Digital S.L. declară că a adoptat toate măsurile necesare care, în măsura posibilităților sale și în limitele dezvoltării tehnologiei, permit funcționarea corectă a site-ului său web precum și lipsa virușilor și a componentelor dăunătoare. Cu toate acestea, Grup Eina Digital S.L. nu poate fi făcută responsabilă de următoarele situații care se enumeră cu titlu enunțiativ, dar nu limitativ:

 • Continuitatea și disponibilitatea Conținuturilor.
 • Lipsa erorilor în Conținuturile menționate și de corectarea oricărui defect care poate apărea.
 • Lipsa virușilor și/sau a altor componente dăunătoare.
 • Daunele sau prejudiciile pe care le poate cauza orice persoană, care să facă vulnerabile sistemele de securitate ale Grup Eina Digital S.L.
 • Felul în care utilizatorii folosesc conținuturile site-ului web. În consecință, Grup Eina Digital S.L. nu garantează că felul în care utilizatorii folosesc conținuturile site-ului web, după caz, este în concordanță cu avizul legal prezent, nici că utilizarea site-ului web se realizează cu seriozitate.
 • Utilizarea site-ului web de către minori sau trimiterea datelor personale ale acestora fără permisiunea tutorilor, tutorii fiind responsabili de felul în care aceștia utilizează Internetul.
 • Conținuturile la care poate avea acces utilizatorul prin intermediul link-urilor neautorizate sau introduse de utilizatori prin intermediul comentariilor sau a unor instrumente similare.
 • Introducerea de către utilizator sau de către un terț a unor date eronate.

Grup Eina Digital S.L. va putea suspenda temporar și fără aviz prealabil accesul la site-ul web din cauza operațiunilor de întreținere, a reparațiilor, a actualizărilor sau a optimizărilor. Totuși, de fiecare dată când situația o permite, Grup Eina Digital S.L. va comunica utilizatorului, cu suficient timp înainte, data prevăzută pentru suspendarea conținuturilor.

De asemenea, în conformitate cu art. 11 și 16 din Legea 34/2002, din 11 iulie, privind Serviciile societății informaționale și comerțul electronic (LSSICE), Grup Eina Digital S.L. se angajează să elimine, sau după caz, să blocheze conținuturile care ar putea afecta sau ar putea să contravină legislației în vigoare, drepturilor terților sau moralei și ordinii publice.

Link-uri (links)

Grup Eina Digital S.L. nu își va asuma responsabilitatea pentru conținuturile unui link ce aparține unui site web extern, nici nu va garanta fiabilitatea, exactitatea, extinderea, veridicitatea, validitatea și disponibilitatea tehnică.

În cazul în care alte site-uri web vor stabili link-uri către pagina web a Grup Eina Digital S.L. nu se va înțelege că Grup Eina Digital S.L. a autorizat link-ul sau conținutul site-ului web în care se află link-ul, nici nu se vor putea include în pagina link-ului respectiv conținuturi nepotrivite, defăimătoare, ilegale, obscene sau ilicite, nici alte conținuturi care să fie contrarii legislației în vigoare.

Grup Eina Digital S.L. își rezervă posibilitatea de a-l contacta pe proprietarul site-ului web în care se află link-ul dacă consideră că se încalcă legislația, și de a întreprinde acțiunile judiciare și extrajudiciare corespunzătoare.

Legea aplicabilă și instanța competentă

Clauzele cuprinse în condițiile prezente de utilizare sunt reglementate de legislația spaniolă. Părțile se supun expres, pentru rezolvarea conflictelor și cu renunțarea la orice alt for, judecătoriilor și tribunalelor din Figueres.

Modificarea condițiilor prezente și durata

Grup Eina Digital S.L. va putea modifica oricând condițiile stabilite aici, acestea fiind publicate corespunzător în forma în care apar aici. Condițiile prezente vor fi în vigoare de la implementare , în data de 13.10.2021, până la modificarea lor cu alte condiții, publicate corespunzător.